Back to List

海老対抗部屋

Public (Entry open to everyone.)

211 そういえば
211 この前、
EBI_KATU    b̴̴̢̪͎͙͖̿͆̐̽͒͝
EBI_SOKORA うん、こ
211 つうちひょうがえ
EBI_SOKORA xan
211 通知表が
EBI_SOKORA daba xeleba?ze
211 渡されたんだけど,
EBI_SOKORA xan
211 体育が
EBI_KATU           特攻 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨 (((((((((((っ🧨・ω・)っ🧨
EBI_SOKORA xan
EBI_SOKORA zeze
211 友達と授●中雑談しすぎて
211 2になってもうた
EBI_SOKORA xan.ze
EBI_SOKORA zeze
211 😭
EBI_KATU    (🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士(🛡・ω・)🔪←プロ棋士
211 5教科は
EBI_SOKORA www
211 オール5
EBI_SOKORA xan
211 なんやけど
211 体育が
211 足かせなんよね
EBI_SOKORA xan
EBI_KATU    プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・
EBI_SOKORA fakuxa.xe
EBI_SOKORA プロ棋士〜!
EBI_KATU    プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA zeze
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
EBI_SOKORA プロ棋士軍団(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪(🛡・ω・)🔪
211 わたしは
EBI_SOKORA yeu
211 あと2しゅ●カンでえ
EBI_SOKORA xan
211 定期テストなので
211 勉強してきます
211 偏差値が
EBI_KATU    おれもう終わったよ
EBI_SOKORA xxan
211 70を下●りそうで
EBI_SOKORA pa!
EBI_KATU    全部c
EBI_SOKORA ze
211 崖っぷち
211 オワタ
EBI_SOKORA pini!
EBI_KATU    1こ平均10点ぐらい(バカ)
211 10点なら
211 得点シ●るから
EBI_SOKORA anta.ze
211 いーじゃん
EBI_SOKORA kuna,kuna!
211 俺も
EBI_KATU    https://www.ecosia.org/images?q=b%CC%B4%CC%BF%CD%86%CD%9D%CC%AA%CC%A2%CD%8E%CC%B4%CC%90%CC%BD%CD%92%CD%99%CD%96%CC%B4%CC%94%CC%90%CC%A0%CC%BA%CC%9F%CC%B8%CD%86%CD%81%CD%98%CC%BB%CC%AB%CC%9E%CC%B4%CD%9
EBI_SOKORA bukuxa kapa
211 私も
EBI_KATU    https://www.ecosia.org/images?q=b%CC%B4%CC%BF%CD%86%CD%9D%CC%AA%CC%A2%CD%8E%CC%B4%CC%90%CC%BD%CD%92%CD%99%CD%96%CC%B4%CC%94%CC%90%CC%A0%CC%BA%CC%9F%CC%B8%CD%86%CD%81%CD%98%CC%BB%CC%AB%CC%9E%CC%B4%CD%9
211 おらも
211 あたいも
EBI_SOKORA ?
EBI_SOKORA daba?
211 (1人●がたくさんある)
EBI_KATU    b̴̴̴̸̴̵̴̵̸̢̢̢̪͎͙͖̠̺̟̻̫̞̞̪͓̟̝͉͉̪̦̞̿͆̐̽͒̔̐͆́̓͆͌͛̀͆́̓̐̔͘̕̕͜͝͝͠ä̴̵̸̴̴̴̴̴̸̡̡͓͎̘̞͔̻͉̫͕̫͚͇͖̦̞̝͕͎͚̠̞͚̫́͊͆͋͆͐͑̈́͆͒̈́͆̽͐͊͆̾͆͒̿̓͘͘̚̕͜͜͝͠n̴̴̴̵̵̸̵̵̵͉̫͚̝̻̼̻̫͉̝͇̼͚̙̝̝̠͖͍͚̝͖͙̻͎̒̈́̈́̐̐͒͌̔͋̐͊̒̓͊̀͛̒͘͘̚̕͜͝͝͝͝͝ab̴̴̢̪͎͙͖̿͆̐̽͒͝
211 わたしも
EBI_SOKORA お〜
211 体育
211 C
EBI_KATU    ↓で200文字
EBI_KATU    b̴̴̴̸̴̵̴̵̸̢̢̢̪͎͙͖̠̺̟̻̫̞̞̪͓̟̝͉͉̪̦̞̿͆̐̽͒̔̐͆́̓͆͌͛̀͆́̓̐̔͘̕̕͜͝͝͠ä̴̵̸̴̴̴̴̴̸̡̡͓͎̘̞͔̻͉̫͕̫͚͇͖̦̞̝͕͎͚̠̞͚̫́͊͆͋͆͐͑̈́͆͒̈́͆̽͐͊͆̾͆͒̿̓͘͘̚̕͜͜͝͠n̴̴̴̵̵̸̵̵̵͉̫͚̝̻̼̻̫͉̝͇̼͚̙̝̝̠͖͍͚̝͖͙̻͎̒̈́̈́̐̐͒͌̔͋̐͊̒̓͊̀͛̒͘͘̚̕͜͝͝͝͝͝a
211 だよ
EBI_SOKORA あ〜
EBI_KATU    no-
EBI_SOKORA pini
EBI_KATU    のーーーーーーーーーーーーーーーー
EBI_SOKORA ??
EBI_SOKORA anta?
211 体育の授●中、
EBI_KATU    うちに
EBI_SOKORA ze
EBI_KATU    くるな
211 わたしは
EBI_SOKORA xan
EBI_KATU    
EBI_KATU    きたら
211 ずっと
EBI_KATU    もてなす
211 ●ンチに座って
EBI_SOKORA
211 べ ん ち
211 友達と雑談タイム
EBI_KATU    うんち?
EBI_SOKORA ああああああああたま痛い
EBI_KATU    ウンチに座って
211 きしょw
EBI_SOKORA うんちw
211 まえ
EBI_SOKORA www
EBI_KATU    英語に言語を変えればいいよ
211 東京駅で
211 う ん ち
211 に座ってる人
211 見た
211 w
EBI_SOKORA tokyo station
EBI_KATU    wwwwwwwwwwwwww
EBI_SOKORA wwwwww
211 駅のコン●ー●で
211 も ら し て
EBI_SOKORA コンドームww
EBI_KATU    そいつ等アホ
211 発●してて
EBI_SOKORA 駅のコンドームw
211 わろた
EBI_SOKORA 発情www
211 こ ん こ ー す
EBI_SOKORA wwwww
EBI_KATU    Se cree que el texto original es "発情してて" o "発狂してて".
EBI_SOKORA 発情すんなw
211 まあいいや
211 まじで
211 勉強してくる
EBI_SOKORA wwww
EBI_SOKORA 了解!w
211 しつ れい します
EBI_SOKORA eba!
EBI_SOKORA pa!
EBI_SOKORA zeze
211 ⭐️
EBI_SOKORA aaaaaaaaa
EBI_KATU    ばーーーーーーーい
211 うん
EBI_SOKORA おっば〜い!
211 バイ●い
EBI_SOKORA おっぱい
211 ばい ばい
EBI_SOKORA ぱいぱい1
211
EBI_SOKORA シコシコ
EBI_SOKORA イクイク
EBI_SOKORA わたし//////
EBI_SOKORA あああ/////////
EBI_SOKORA チンポ!ツァベチャウ
EBI_SOKORA いた
EBI_SOKORA bん」bdym−9j4t
EBI_SOKORA こんにちは 今渡しの、EBI_SOKORAの別の人格 話する。
EBI_SOKORA イヤフォン叩いたら音聞こえるようになった
EBI_SOKORA ちょっととんき〜いけど
EBI_KATU    https://wake.0am.jp/explore
EBI_SOKORA ん?
EBI_SOKORA ww
EBI_SOKORA えろ
EBI_KATU    https://wake.0am.jp/explore  おもろいChat(SNS)
EBI_SOKORA 当鯖は 小学生以下利用禁止つまり、中学生以上利用可能 とします。
EBI_SOKORA 。。。。
EBI_SOKORA まあセックス
EBI_KATU    ぬける
EBI_KATU    ばーい
EBI_SOKORA りょ
EBI_SOKORA じゃあ下ネタ連呼してBANされるか
EBI_SOKORA w
EBI_SOKORA せんけどw
subaru よろしくお願いします
宿建德江放假時間i love u
EBI_SOKORA ああ
エロスEBIは自●が作った言葉が●手に通じると思ってるアホ障害者の集団
EBI_SOKORA ずっと言ってるね そんなにも構って欲しいの❓構って あ❤げ❤る
NO WAY NO EBI僕チン●入れて●ん●す
EBI_SOKORA 3456789096546789876543456789876545678987654356789087
EBI_SOKORA sdfm,lkmjnfdfjkl;kjfdfjklokjyfdesjkjfdsdfjkjfdsdfjkjdsasdcfjkjfdsfyjklfdfjkl;nbvfdsfjikojfdsadfuijfdsasdfjikvsaqwedfnjdsa
EBI_SOKORA 4567898765456789098765434567890p9876545678987654345678908765456789087654567898765436789098765456789098765
EBI_SOKORA asdfjkl;]]]]]]];]
EBI_SOKORA ][@;poiuytreswedrftyujikolp;@[]
EBI_SOKORA ]@;plokijuytjkl;@[]
EBI_SOKORA ];lkjk;]
EBI_SOKORA ];lkj
EBI_SOKORA ];lok;]
EBI_SOKORA ];loip
EBI_SOKORA ];lop@
EBI_SOKORA ]
211
21181
211来たよー
211エビ教の人でも
211大●迎!
211雑談
211シ●いな
エロス_対策委員