「FKSM」は「福島県」の略だと予想されます。

FKSM
1位福島県 (Fukushima)
2位風俗客 サゲマン (Fuuzoku Kyaku Sage Man)
3位不快感 申告漏れ (Fukai Kan Shinkoku More)
4位古臭い しどろもどろ (Furu Kusai Shidoro Modoro)
5位フンコロガシ 晒し者 (Fun Korogashi Sarashi Mono)
6位粉飾決算 信号無視 (Funshoku Kessan Shingou Mushi)
7位踏んだり蹴ったり 死活問題 (Fundari Kettari Shikatsu Mondai)
8位腐敗菌 好き者 (Fuhai Kin Suki Mono)
9位フンコロガシ すったもんだ (Fun Korogashi Sutta Monda)
10位不可抗力セックス マラ (Fuka Kouryoku Sex Mara)
11位不可抗力セックス マン毛 (Fuka Kouryoku Sex Mange)
12位不可抗力セックス マンコ (Fuka Kouryoku Sex Manko)
13位不可抗力セックス 夢精 (Fuka Kouryoku Sex Musei)
14位不可抗力セックス まぐろ (Fuka Kouryoku Sex Maguro)
15位不可抗力セックス マン開 (Fuka Kouryoku Sex Mankai)
16位不可抗力セックス 淫ら (Fuka Kouryoku Sex Midara)
17位不可抗力セックス マン汁 (Fuka Kouryoku Sex Manjiru)
18位不可抗力セックス マン拓 (Fuka Kouryoku Sex Mantaku)
19位不可抗力セックス まぐわい (Fuka Kouryoku Sex Maguwai)
20位不可抗力セックス マンカス (Fuka Kouryoku Sex Mankasu)
21位不可抗力セックス マンスジ (Fuka Kouryoku Sex Mansuji)
22位不可抗力セックス マン擦り (Fuka Kouryoku Sex Manzuri)
23位不可抗力セックス 蜜汁 (Fuka Kouryoku Sex Mitsujiru)
24位不可抗力セックス むき出し (Fuka Kouryoku Sex Mukidashi)
25位不可抗力セックス 蜜壷 (Fuka Kouryoku Sex Mitsutsubo)
26位不可抗力セックス マスターベーション (Fuka Kouryoku Sex Masturbation)
27位不可抗力セックス 女豹 (Fuka Kouryoku Sex Mehyou)
28位ファーストキッス 素人娘 (First Kiss Shirouto Musume)
29位腐女子覚醒 触手モノ (Fujoshi Kakusei Shokushu Mono)
30位不貞行為 スクール水着 (Futei Koui School Mizugi)
31位腐女子歓喜 ステマ (Fujoshi Kanki Stealth Marketing)
32位福島県産 揉む (Fukushima Momu)
33位福島県 名器 (Fukushima Meiki)
34位不正行為 小心者 (Fusei Koui Shoushin Mono)
35位古くさい 優れ者 (Furu Kusai Sugure Mono)
36位分別臭い 正直者 (Funbetsu Kusai Shoujiki Mono)
37位ファイティング 鹿児島県 (Fighting Kagoshima)
38位深黄 しっかり者 (Fuka Ki Shikkari Mono)
39位不純異性交遊 尻滅裂 (Fujun isei Kouyuu Shiri Metsuretsu)
40位不可抗力セックス 尻揉み (Fuka Kouryoku sex Shiri Momi)
41位フロントジッパー競泳水着 スク水 (Front zipper Kyoueimizugi School Mizugi)
42位婦人補導院仮退院者 支離滅裂 (Fujin hodouin Karitaiinsha Shiri Metsuretsu)
43位ファイナル 官能 サゲマン (Final Kannou Sage Man)
44位フェア 肛内射精 マンコ (Fair Kounai Shasei Manko)
45位フル 口内射精 夢精 (Full Kounai Shasei Musei)
46位ファイナル ケモショタ まぐわい (Final Kemo Shota Maguwai)
47位ファイティング 子種 尻揉み (Fighting Kodane Shiri Momi)
48位フレッシュ 強制採尿 蜜壷 (Flesh Kyousei Sainyou Mitsutsubo)
49位フォーマル ニーソックス 女豹 (Formal Knee Socks Mehyou)
50位フル ケツ毛 スクール水着 (Full Ketsuge School Mizugi)
51位フォーマル ケチ しどろもどろ (Formal Kechi Shidoro Modoro)
52位フェア 可愛い しっかり者 (Fair Kawaii Shikkari Mono)
53位古くさい ザーメン マラ (Furu Kusai Semen Mara)
54位古くさい セックス まぐろ (Furu Kusai Sex Maguro)
55位ファイティング キメセク マラ (Fighting Kime Sex Mara)
56位古くさい させ子 夢精 (Furu Kusai Saseko Musei)
57位古くさい ソープ マン拓 (Furu Kusai Soap Mantaku)
58位古くさい 性病 マン毛 (Furu Kusai Seibyou Mange)
59位古くさい 精飲 マンスジ (Furu Kusai Seiin Mansuji)
60位古くさい 子宮 マンコ (Furu Kusai Shikyuu Manko)
61位古くさい 処女 まぐわい (Furu Kusai Shojo Maguwai)
62位古くさい 手淫 マンカス (Furu Kusai Shuin Mankasu)
63位古くさい 精通 淫ら (Furu Kusai Seitsuu Midara)
64位古くさい シコる マン開 (Furu Kusai Shikoru Mankai)
65位古くさい スペルマ むき出し (Furu Kusai Sperm Mukidashi)
66位不備な 快感 触手モノ (Fubina Kaikan Shokushu Mono)
67位古くさい 生殖 マン汁 (Furu Kusai Seishoku Manjiru)
68位古くさい 即ハメ マン擦り (Furu Kusai Sokuhame Manzuri)
69位フリー 姦通 素人娘 (Free Kantsuu Shirouto Musume)
70位フランク 強制性交 マンカス (Frank Kyousei Seikou Mankasu)
71位太い 近親相姦 マン拓 (Futoi Kinshin Soukan Mantaku)
72位古くさい セックスレス 蜜壷 (Furu Kusai Sexless Mitsutsubo)
73位古くさい 即ヤリ 蜜汁 (Furu Kusai Sokuyari Mitsujiru)
74位古くさい 触手 マスターベーション (Furu Kusai Shokushu Masturbation)
75位不利な ニーソ 揉む (Furina Knee Socks Momu)
76位古くさい ショーツ 揉む (Furu Kusai Shorts Momu)
77位古くさい 下着 名器 (Furu Kusai Shitagi Meiki)
78位古くさい 寸止め 女豹 (Furu Kusai Sundome Mehyou)
79位不利な 局部 スク水 (Furina Kyokubu School Mizugi)
80位古い 下位 好き者 (Furui Kai Suki Mono)
81位不味な キボンヌ 晒し者 (Fumina Kibonnu Sarashi Mono)
82位不安な 食い過ぎ 信号無視 (Fuanna Kuisugi Shingou Mushi)
83位不和な 食い込み 小心者 (Fuwana Kuikomi Shoushin Mono)
84位不穏な 凶兆 申告漏れ (Fuonna Kyouchou Shinkoku More)
85位不羈な 刑罰 死活問題 (Fukina Keibatsu Shikatsu Mondai)
86位ふてぶてしい 公訴 支離滅裂 (Futebuteshii Kouso Shiri Metsuretsu)
87位不親切な 危険 ステマ (Fushinsetsuna Kiken Stealth Marketing)
88位ファナティック 机上セックス マンスジ (Fanatic Kijou Sex Mansuji)
89位フリー ケツ穴接待 マン毛 (Free Ketsuana Settai Mange)
90位不便な 経血 尻滅裂 (Fubenna Keiketsu Shiri Metsuretsu)
91位不倫な 壊滅 すったもんだ (Furinna Kaimetsu Sutta Monda)
92位不運な 光栄 優れ者 (Fuunna Kouei Sugure Mono)
93位不可分な 可能 正直者 (Fukabunna Kanou Shoujiki Mono)
94位フォックス 高級ソープ まぐろ (Fox Koukyuu Soap Maguro)
95位フラックス 子作りセックス マン擦り (Flax Kozukuri Sex Manzuri)
96位旧い 肛門性交 マン汁 (Furui Koumon Seikou Manjiru)
97位不備な 交差側位 むき出し (Fubina Kousa Sokui Mukidashi)
98位深い 肛門洗浄 マスターベーション (Fukai Koumon Senjou Masturbation)
99位不意な 体は正直 蜜汁 (Fuina Karadaha Shoujiki Mitsujiru)
100位不味な 脅迫セックス 名器 (Fumina Kyouhaku Sex Meiki)
101位古い 交尾排卵生物 マン開 (Furui Koubi hairan Seibutsu Mankai)
102位不便な 強制交尾装置 淫ら (Fubenna Kyousei koubi Souchi Midara)
103位太い キング ソープ マン拓 (Futoi King Soap Mantaku)
104位フランク 堅い 処女 まぐわい (Frank Katai Shojo Maguwai)
105位ファナティック 強い 手淫 マンカス (Fanatic Kowai Shuin Mankasu)
106位フレッシュ 清い セックスレス 蜜壷 (Flesh Kiyoi Sexless Mitsutsubo)
107位フラックス 怖い 精飲 マンスジ (Flax Kowai Seiin Mansuji)
108位不備な 濃い スペルマ むき出し (Fubina Koi Sperm Mukidashi)
109位旧い 固い 生殖 マン汁 (Furui Katai Seishoku Manjiru)
110位不意な 恐い 即ハメ マン擦り (Fuina Kowai Sokuhame Manzuri)
111位不具合な 暗い 即ヤリ 蜜汁 (Fuguaina Kurai Sokuyari Mitsujiru)
112位深い 煙い 触手 マスターベーション (Fukai Kemui Shokushu Masturbation)
113位不利な かなり ショーツ 揉む (Furina Kanari Shorts Momu)
114位不味な きざな 下着 名器 (Fumina Kizana Shitagi Meiki)
115位フル 巨視的 させ子 夢精 (Full Kyoshi teki Saseko Musei)
116位フェア 決定的 子宮 マンコ (Fair Kettei teki Shikyuu Manko)
117位フリー 科学的 性病 マン毛 (Free Kagaku teki Seibyou Mange)
118位ファイティング 官能的 ザーメン マラ (Fighting Kannou teki Semen Mara)
119位フォーマル 観念的 寸止め 女豹 (Formal Kannen teki Sundome Mehyou)
120位フォックス 国際的 セックス まぐろ (Fox Kokusai teki Sex Maguro)
121位古い 官僚的 シコる マン開 (Furui Kanryou teki Shikoru Mankai)
122位不便な 経済的 精通 淫ら (Fubenna Keizai teki Seitsuu Midara)

表示切り替え

このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。