Bumalik sa Listahan

1 waitfor delay '0:0:15' --

Pampubliko (Bukas ang pagpasok sa lahat.)