กลับไปที่รายการ

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select

สาธารณะ (เปิดให้ทุกคนเข้า)