Quay lại danh sách

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select

Công khai (Mở cửa cho tất cả mọi người.)